เกี่ยวกับเรา  About me

THAI ALL SIGN

ไทย ออล ไซน์ ประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดา ยินดีให้บริการทุกหน่วยงาน บริษัท หรือองค์การต่างๆ

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ โดยผู้ซื้อจะต้องส่งใบหัก ณ ที่จ่ายให้กับทางร้าน และชำระเงินส่วนที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยก่อน

จากนั้นทางร้านจึงจะส่งสินค้าไปยังปลายทางได้

การสั่งซื้อสินค้า ทางร้านขอรับมัดจำ 50% ในวันสั่งทำสินค้า ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันส่งสินค้า

ทางร้านยินดีทำ Art Work ให้ลูกค้าตรวจทาน หลังจากที่ลูกค้าตกลงสั่งผลิตและชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

การทำแบบเพื่อส่งให้ลูกค้าตรวจทานนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขคือ ลูกค้าเป็นผู้กำหนดแบบว่าต้องจัดวางลักษณะประมาณไหน

เมื่อส่งแบบให้ลูกค้าดูแล้วสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง(โดยยังยึดโครงร่างเดิม)

หากลูกค้าไม่มีไฟล์โลโก้ที่เป็นไฟล์ IILUSTRATOR หรือ CorelDraw ทางร้านจะคิดค่าวาดโลโก้เป็นงานต่องาน

Visitors: 14,578